ICAROS er en ideell (nonprofit) tankesmie for luftfart. Nåtidens, fremtidens og bærekraftig luftfart. En kompetansesamling av operative eksperter med bred og lang erfaring. Våre medarbeidere har alt fra akademisk bakgrunn til omfattende kursing – men ønsket om å formidle kunnskapen er grunnsteinen i ICAROS.

Finn ut mer

Våre mål

Øke bevisstheten rundt luftfart

Øke bevisstheten rundt luftfart

Stimulere til forskning

Stimulere til forskning

Bedre flysikkerheten

Bedre flysikkerheten

Tilby vurderinger og analyser

Tilby vurderinger og analyser