ICAROS er en tankesmie for luftfart. En kompetansesamling av operative eksperter med bred og lang erfaring. Våre medarbeidere har alt fra akademisk bakgrunn til omfattende kursing – men ønsket om å formidle kunnskapen er grunnsteinen i ICAROS.

Analyser

ICAROS disponerer mange tilgjengelige eksperter med ulik bakgrunn; fra akademisk analyse til direkte HR-arbeid i forbindelse med forebygging av ulykker.

Flysikkerhet

Høy flysikkerhet innenfor kommersiell passasjertransport har ikke kommet på plass ved en tilfeldighet. Samtidig er det andre deler av luftfartsbransjen som opplever en større grad av uønskede hendelser. Her kan ICAROS bidra med kompetansedeling

Forskning

Luftfart er en bransje med eksponentiell vekst. Prognosene for internasjonal luftfart som er utarbeidet, viser at det vil være stort behov for forskning og utvikling. 

Bevissthet

Interessen for virksomheten som opererer over hodene på oss er stor. Både aviser, nyhetskanaler og øvrig media har ofte behov for å forklart hvordan systemer og prosesser virker på en korrekt, men lettfattelig måte.