Moderne luftfart har alltid vært en selvlærende bransje. Her er det god økonomi som har holdt industrien oppdatert.

Innføringen av jetfly la grunnlaget for en enorm utvikling i trafikken. Her var det stort behov for å lære av egne og andres erfaringer. Både myndighetene, ulike flyselskap, fagforbund og andre aktører deltok i proaktivt analysearbeid med mål om å heve sikkerheten. Ulykker og andre hendelser ble nøye analysert, noe som ofte krevde omfattende ressurser. «If you think safety is expencive – try an accident» var fagfolkenes melding til økonomene. Her kom det godt med at luftfarten var en bransje med muligheter for god inntjening.

Dagens sikkerhetsstatistikk er et resultat av proaktivt arbeid gjort for 10-15 år siden som har resultert i endrede cockpiter, nye prosedyrer, bedre marginer og lignende. Med dagens lønnsomhet og ressursbruk i luftfarten er det spennende å tenke på hvor statistikken kan ligge 10-15 år fram i tid.