Fremtidens luftfart representerer uante muligheter og krever derfor økt kompetanse på feltet. Her er trafikkutviklingen på verdensbasis eksponentiell, med stort behov for tekniske nyvinninger og gründervirksomhet.

Det trengs analytisk forståelse av behovene for kunnskap hos de ansatte og kravtilpasninger. Økt erfaring, analytiske evner og operativ kompetanse vil komme godt med i møte med framtidens utfordringer.