Framtidig konkurranseevne og bærekraft er det mange mener er viktigst i utviklingen av norsk luftfart. Her vil operativ kompetanse bidra til å danne et helhetsbilde i slike analyser.

Luftfartøy er ofte basert på gamle prototyper hvor modifikasjoner og nytenking må til for å holde følge med trafikkøkningen. Det avdekkes stadig svakheter i sikkerhetsbarrierer hvor det trengs korreksjoner. Operative fagfolk kan her se akutte behov for små sensorer, stabile kommunikasjonsenheter eller lignende. I tillegg kan man se en enorm utvikling når det gjelder RPAS (droner).

Utviklingen tilsier at det vil være behov for økt sysselsetting innen luftfarten, som spesialisering, trening, utvelgelse og andre Human Resource-relaterte momenter.