Organisert av fagfolk – til hjelp for bransjeinteressene.

Ifølge gresk mytologi var Icaros den første som omkom i en luftfartulykke. Hans far, Daedalus, ga ham vinger av fjær som ble festet til kroppen med bivoks. Som erfaren flyger hadde Daedalus advart sin sønn mot å fly for nær solen, men overveldet av ungdommelig overmot og følelsen av å kunne fly, glemte Icaros tid og sted og fløy så høyt at solen smeltet voksen.

Mekanisk svikt, fatigue, prosedyrefeil – her er det flere punkter å ta tak i med tanke på analyse av ulykken, årsaksforhold og forebygging. Som i havarirapporten om Icaros er det viktig i nåtidens luftfart å lære av operativ analyser. Bruk av innsikt, hendelser og ulykker er nyttig for bransjen og samfunnet.

ICAROS er en ideell (nonprofit) kompetansesamling av operative eksperter med bred og lang erfaring. Våre medarbeidere har alt fra akademisk bakgrunn til omfattende kursing – men ønsket om å formidle kunnskapen er grunnsteinen i ICAROS. Vi holder oss alltid oppdatert for å kunne bistå de som ha behov for innspill, forklaringer og løsninger.

Vi kjenner luftfartsbransjen – fordi vi daglig jobber i den!

Øke bevisstheten rundt luftfart:
Interessen for virksomheten som opererer over hodene på oss er stor. Både aviser, nyhetskanaler og øvrig media har ofte behov for å forklart hvordan systemer og prosesser virker på en korrekt, men lettfattelig måte. Her vil ICAROS kunne bidra med mediavante fageksperter.

Stimulere til forskning:
Luftfart er en bransje med eksponentiell vekst. Prognosene for internasjonal luftfart som er utarbeidet, viser at det vil være stort behov for forskning og utvikling. Strenge teknologiske standarder sammenholdt med operativ og praktisk nytte vil gi mulighet for innovative bedrifter. Praktisk dronebruk er foreløpig en relativt uutforsket ressurs. Her vil ICAROS kunne bidra med operativ ekspertise.

Bedre flysikkerheten:
Høy flysikkerhet innenfor kommersiell passasjertransport har ikke kommet på plass ved en tilfeldighet. Proaktivt arbeid tiår tilbake har lagt grunnlaget for den gode statistikken vi ser i dag. For å opprettholde standarden kreves det et like stort arbeid for å forutse og forebygge hendelser og ulykker. Samtidig er det andre deler av luftfartsbransjen som opplever en større grad av uønskede hendelser. Her kan ICAROS bidra med kompetansedeling

Tilby vurderinger og analyser:
Gjennom et nasjonalt og internasjonalt nettverk har våre eksperter viet sitt liv til luftfarten. ICAROS disponerer mange tilgjengelige eksperter med ulik bakgrunn; fra akademisk analyse til direkte HR-arbeid i forbindelse med forebygging av ulykker. Ved å kunne operere aktivt som flyger, flygeleder e.l. vil styrken være at det arbeidet som gjøres er up-to-date, og operativt begrunnet. Med mange eksperter vil oppdrag bli løst på gruppebasis i tillegg til annen jobb, noe som gir en økt kvalitetssikring.

ICAROS kan bidra!