• Pilot i SAS, tidligere Flygeleder i Avinor
  • Tillitsverv innen nasjonalt flysikkerhetsarbeid, inkl. IFALPA
  • Eksempler på tidligere prosjekter:
    • Prosedyreanalyser innflygingstjenester
    • Hinderklarering
    • Flymeteorologi