• Pilot i SAS
  • Tillitsverv innen nasjonalt og internasjonalt flysikkerhetsarbeid, inkl. IFALPA
  • MBA i Luftfartsledelse, Nord Universitet
  • Terrorismestudier inkl. luftfartssikring, St. Andrews University
  • Eksempler på tidligere prosjekter:
    • Flysikkerhet, innenlands helikopter
    • Security og sikkerhet

Jo Bjørn på LinkedIn