• Pilot i SAS, tidligere F-16 i Luftforsvaret
  • President Norges Luftsportsforbund
  • Tillitsverv innen nasjonalt og internasjonalt flysikkerhetsarbeid, inkl. IFALPA
  • Mangeårig medlem Flyoperativt forum
  • Fast speaker på norske flyshow
  • MBA i Luftfartsledelse, Nord Universitet 

Rolf på LinkedIn