• Kaptein i SAS
 • Instruktør og eksaminator
 • Tillitsverv nasjonalt og internasjonalt (IFALPA)
 • Utdannet flyhavariutreder ved USC
 • Human factors-kurs ved universitetet i Linkøping
 • Arbeidsmiljøkurs
 • Verneombud, Hovedverneombud
 • Kursholder: verneombudskurs
 • Leder av Flight Deck Safety Committee
 • Co investigator i SAS investigation team
 • Prosjektansatt ved studie og anskaffelse av  langrutefly i SAS
 • Kompetansedag: kursdesign og kursholder

Tom på LinkedIn