Vi kjenner luftfartsbransjen – fordi vi daglig jobber i den!

ICAROS er en samling operative fagfolk som har dyptgående kunnskap og høy integritet når det gjelder ulike tema og behov innen luftfart. Flere har vært, og er, tilknyttet ulike FoU-prosjekt innen ulike områder. Det er stor bredde innen luftfartsspørsmål og ekspertene er oppdaterte på ulike fagfelt. Dette omfatter både nyere forskningsresultat, regelendringer og operativt praktiske tilpasninger.

Når det kommer til analyse er luftfarten del opp i fagfelt etter visse standarder i internasjonale luftfartsorganisasjoner, hvor vi har ulike eksperter tilknyttet:

  • AAP: Accident Analysis & Prevention (ulykker og hendelser)
  • AGE: Aerodrome Ground Enviroment (luftfavner, rullebaner, helipader)
  • ATS: Air Traffic Services (lufttrafikktjeneste, flykontroll og -informasjon)
  • INFO: Information (deling av kunnskap om luftfart)
  • HUPER: Human Performance (menneskelige ytelser og begrensinger, HR, CRM, Fatigue m.m.)
  • OPS: Operations (prosedyrer, praksis, utstyr og fartøydesign)
  • SEC: Security (sikring)
  • TEC: Technical (teknisk)

Medarbeider/eksperter har jobbet i nasjonale og internasjonale prosjekter og i samarbeid med ulike institusjoner som EASA (European Aviation Safety Agency), Eurocontrol, SINTEF.
HAZard IDentification, Flymeterologiske analyser, Elektronisk security og Rullebanesikkerhet viser litt av vidstraktheten i prosjektene vi har vært involvert i.